Praktijk de Muntel

Werkvormen
individueel en in groepsverband

1. Adem en Beweging
Via lichaamsoefeningen wordt de natuurlijke ademstroom bevrijd en ervaren; de levensenergie wordt in beweging gebracht.

2. Stem Beweging en dansexpressie
De fysieke stem wordt vanuit een open en nieuwsgierige houding opgezocht, ontdekt en onthuld. Het authentieke, persoonlijke geluid kan in al zijn vormen en mogelijkheden tot expressie komen, ook in contact met de omgeving.

3. Psychomotion- The Gateways ®
Dieren als toegangspoort tot de ziel. Specifieke oefeningen worden uitgevoerd met behulp van de dierensymboliek. Elk dier staat symbool voor één aspect van de mens. Als dit aspect niet of nauwelijks tot ontwikkeling is gekomen, wordt dat via de Gateways tot leven gebracht. Er komt een directe verbinding met de eigen krachtbronnen tot stand waardoor dit aspect opnieuw tot expressie komt en geïntegreerd wordt in het bewustzijn. In deze zin zijn oefeningen in de dierensymboliek toegangspoorten tot de oerlagen van de ziel.

4. MIR methode
De MIR is een simpele en zeer doeltreffende zelfhelingsmethode. MIR staat voor Mentale Intuïtieve Reset. In het Russisch betekent het VREDE. Door spiertesten kan er een protocol gemaakt worden, afgestemd op de hulpvraag.

5. Dialoog
Tijdens een aantal bijeenkomsten zullen we met elkaar in gesprek gaan. Wederzijds respect, luisteren en authentiek spreken staan centraal. De dialoogcirkel is een prachtige vorm om een diepgaande uitwisseling en een gezamenlijk groeiproces eigen te maken.

6. Massagevormen en Magnetiseren
Massage en energetische aanraking maken het lichaam vrij. Blokkades worden opgeruimd en er ontstaat een gevoel van heel-zijn, ontspanning en lichaamsbewustzijn.

7. Stemtraining en Stemexpressie
Individuele training voor het vergroten van stemvaardigheden en stemmogelijkheden voor beroepssprekers zoals acteurs, docenten, presentatoren, politici, telefonisten. De training wordt op maat gemaakt en gegeven.

8. Familieopstellingen
Met therapeutische hulp en een goede begeleiding kunnen communicatieproblemen goed worden opgevangen en vaak worden verholpen. Toch kunnen negatieve factoren van verborgen en dieperliggende aard daarmee niet of onvoldoende aan bod komen. Met Familie- of Systeemopstellingen gebeurt dat wel. Systemische Opstellingen kunnen een bijzonder positieve en duurzame werking hebben voor vragen en problemen van lichamelijke en psychische aard.

9. Authentiek-zijn
in de interactie hulpverlener/cliënt Hulpverleners die zich bewust willen worden van het eigen “ïk” in relatie met de cliënt, worden lichaamsgerichte werkvormen en opstellingen aangereikt gedurende een aantal themadagen. Er wordt praktisch geoefend in het begeleiden van cliënten.

 

Element: LuchtElement: EtherElement: Lucht
Website

Twaalfmorgenstraat 79
5212 SN, Den Bosch
tel: 073-6130810

e-mail: info@praktijkdemuntel.nl

Privacyverklaring