Praktijk de Muntel

Visie praktijk Adem Stem beweging

De praktijk Adem Stem Beweging (ASB) trekt mensen aan die willen ervaren wie ze in essentie zijn. Wij zien de mens als een unieke eenheid van lichaam en geest in zijn eigen omgeving. Adem, stem en beweging zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, niet afzonderlijk van elkaar of apart in gebruik. Omstandigheden of programmering in het verleden kunnen die eenheid van adem, stem en beweging hebben verbroken. De nadruk in de werkvorm kan in eerste instantie op adem, stem of beweging liggen, toch is er nooit sprake zijn van een scheiding tussen adem, stem en beweging.

De werkvormen gaan voorbij aan gewoontegedrag, vastgeroeste patronen en verdedigingsmechanismen; ze zijn juist direct gericht op het ontdekken van de ruimte in de kern van ieder mens. Deze oerruimte houdt vrijheid, natuurlijkheid en kracht in. De ervaring van ruimte maakt oplossingen en mogelijkheden zicht- en voelbaar die ook in het contact met de omgeving kunnen worden ingezet.

 

Element: LuchtElement: EtherElement: Lucht
Website

Twaalfmorgenstraat 79
5212 SN, Den Bosch
tel: 073-6130810

e-mail: info@praktijkdemuntel.nl

Privacyverklaring