Praktijk de Muntel

Kosten 2021 - 2022

Praktijk de Muntel heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten.

Logopedie
Logopedie wordt bij verwijzing door een arts of specialist volledig vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering.

Eigen risico
U betaalt mogelijk een deel van uw behandeling zelf via het eigen risico. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Voor ouders zijn er daarom geen kosten verbonden aan de logopedische behandeling van hun kind. 

Stottertherapie
Stottertherapie zoals gegeven in deze praktijk valt onder de logopedische zorg en wordt daarom volledig vergoed (met uitzondering van de kosten die vallen binnen het eigen risico) vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. U hoeft zich hiervoor dus niet aanvullend te verzekeren. Wel is een verwijzing van uw (huis)arts verplicht die specifiek voor stotteren is afgegeven.

Kosten intensieve groepen voor volwassenen zoals VIP-Vrijheid in praten en Jes- Je eigen spreektechniek De therapiekosten worden vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraars. Indien u uw eigen risico nog niet heeft verbruikt, wordt dit eerst aangesproken, de rest wordt vergoed. Voor verblijfskosten wordt ook een eigen bijdrage gevraagd.
Kosten intensieve groepen voor jongeren zoals de RAP training De therapiekosten worden vergoed, de verblijfskosten zijn voor eigen rekening

Geen medische indicatie
Indien u geen verwijzing of medische indicatie hebt, kunt u de logopedische zorg zelf bekostigen. De kosten bedragen conform het NZA-tarief €40,05 per sessie van 25 minuten.  


Element: VuurElement: EtherElement: Vuur
Website

Twaalfmorgenstraat 79
5212 SN, Den Bosch
tel: 073-6130810

e-mail: info@praktijkdemuntel.nl

Privacyverklaring